Skip to content

باور ما بر این است که آموزش کارشناسان جهت کسب مهارت و الزامات شغلی آسان ترین برنامه مدیریت موثر منابع انسانی یک سازمان است و سخت ترین مرحله آن ایجاد تعهد درونی نسبت به رعایت مسئولانه مفاد قرارداد کاری است. به عبارت دیگر صرف اینکه مدرکی هرچند بسیار با کیفیت در جیب من باشد به معنی توان انجام کار و پیشبرد موثر اهداف یک سازمان نیست و تعهد به اهداف عالی سازمان، احترام به سلسله مراتب کاری، مستند سازی حداکثری کلیه فعالیتها، رعایت صداقت و امانت، تعصب و تعهد به پیشرفت و توسعه سازمان، احترام به شخصیت و شان انسانی کلیه همکاران، ارائه انتقادات و پیشنهادات اصلاحی، اجزاء ضروری یک همکاری موفق و رو به جلو می باشد.
شرکت آسا پردازش هوشمند راد از کلیه افرادی که خود را متعهد به همکاری صادقانه و مشفقانه در جهت بالندگی هر چه بیشتر سازمان می دانند و در یکی از

  • رشته های کامپیوتر
  • حوزه فناوری اطلاعات
  • رشته های مهندسی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • بازاریابی
  • مدیریت بازرگانی 
  • زبان انگلیسی

دعوت به همکاری می نماید.

حوزه های مختلف کاری جهت همکاری عبارتند از:

در صورت تمایل به همکاری به صورت پیمانکاری با شرکت آسا راد لطفا فرم مقابل رو با دقت تکمیل نمایید تا در صورت نیاز با شما تماس گرفته شود

  • Accepted file types: jpg, png, jpeg, Max. file size: 200 MB.